• head_banner_01

Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

IOKA STONE ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri daş söwdasy bilen meşgullanýan maşgala kärhanasydyr.Zawodda 20 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary hünärli işçiler toparymyz bar.Mermer, terrazzo, süzülen daş we ş.m. ýöriteleşýäris, şeýle hem taslama üçin CAD çyzgy / dizaýn ýasap bileris we täze döredilen mebel önümlerini döredip bileris.Müşderilerimizden ýokary hilli önümler, wagtynda eltip bermek, bäsdeşlik bahalary we işe ukyply hyzmat topary bilen ýokary abraý gazandyk.

Toparymyz

Toparyň agzalarynyň arasyndaky gatnaşyklary berkitmek üçin her ýyl köp çäreler geçirýäris, meselem, daşarky, partiýalar we syýahat.

Biziň hyzmatymyzdan kanagatlanarsyňyz, wagtynda jogap bermek ýa-da meseläni çözmek bolmaz.

our team

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hünärmen:

Iň ökde we täsirli enjamlar we mermer we terrazzo gaýtadan işlemek liniýasy.

Iň oňat baha:

Bahalar iň bäsdeşlikdir.

Iň gowy hyzmat:

24hli soraglar / soraglar 24 sagadyň dowamynda jogap bermeli.

Baý tejribe:

Içerki we daşarky taslamalaryň hemmesini öndürmek we eksport etmek boýunça baý tejribe.

why-choose-us