Täze moda plitalary öwreniň

 • Yellow terrazzo slab for bathroom floor tiles terrazzo square white tables popular kitchen countertop terrazzo

  Vanna polunyň plitalary üçin sary terrazzo plita ...

  Özüne çekiji agregatlardan gowy peýdalanmak, meselem, merjen, mermer, aýna ýa-da metal monjuk, ýalpyldawuk giňişlik döreder.Üç gezek barlamak ulgamy: 1. çig mal saýlamak 2. tutuş prosese gözegçilik etmek 3. kompýuteriň kompýuterini barlamak.Döwrebap senagat önümi hökmünde Terrazzo Tiles häzirki zaman wekilçilik arhitekturasynda möhüm rol oýnady.Ak, oyster çal, grafit, orta çal reňkden çal çilim çekmek üçin irki Chi respublikasynyň medeniýetine göz aýlamak üçin terrazzonyň gödek ýüzüni janlandyrýar ...

 • Factory Price Concrete Terrazzo Slabs For Wall and Flooring tiles

  Zawodyň bahasy diwar üçin beton terrazzo plitalary ...

  IOKA Terrazzo köne aýnany, doly däl gök kerpiç çal reňklerini, sökülen beton we beýleki gurluşyk galyndylaryny, daşky gurşaw taýdan arassa önümleri gaýtadan işlemäge ökde.Ösen we üýtgeşik önümçilik amallary arkaly öndürilen kompaniýanyň öňdebaryjy önümleri.Egilmek garşylygy, flexural güýç, ýokary ýeriň gutarmagy we suwuň pes siňdirilmegi.Edil şonuň ýaly-da, bizde super plastmassa häsiýetleri bar we durmuşdaky ähli gap-gaçlary ýasamak üçin ulanylyp bilner.Önümiň ady Cemment Terrazzo St ...

 • Brown color Spain imported dark Emperador marble slab

  Goňur reňkli Ispaniýa garaňky Emperador marbl import etdi ...

  Özüňizi et: aňsat DIY taslamasy.Diňe gabygyny çalyň we islendik arassa ýeriň üstünde ýapyň.Öz-özüne ýelmeýän, gykylyk ýok, bulaşyklyk ýok.Islendik ululykdaky ýere ýerleşdirmek aňsat.Islendik arka plany ýa-da diwary täzelemegiň aňsat çykdajyly usuly.DURABLE: Plitkalarymyz premium winilden ýasalýar we sary ýa-da solmaz.Sabyn we suw bilen arassalamak aňsat.Maşgala dosty: Durnukly materiallar, ys ýok ýa-da himiki maddalar ýok.Müşderi goldawy: Dürli özboluşly dizaýnlar bilen ABŞ-dan dizaýn edildi we iberildi.Toparymyz moni ...

Içerki dizaýnyň mysallary

 • Examples of interior design (1)
 • Examples of interior design (2)
 • Examples of interior design (3)
 • Examples of interior design (4)

Kärhanamyz hakda has köp okaň

IOKA STONE ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri daş söwdasy bilen meşgullanýan maşgala kärhanasydyr.Zawodda 20 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary hünärli işçiler toparymyz bar.Mermer, terrazzo, süzülen daş we ş.m. ýöriteleşýäris, şeýle hem taslama üçin CAD çyzgy / dizaýn ýasap bileris we täze döredilen mebel önümlerini döredip bileris.Müşderilerimizden ýokary hilli önümler, wagtynda eltip bermek, bäsdeşlik bahalary we işe ukyply hyzmat topary bilen ýokary abraý gazandyk.

Biz hem şu ýerde