• head_banner_01

Vanna polunyň plitalary üçin sary terrazzo plita

Vanna polunyň plitalary üçin sary terrazzo plita

Gysga düşündiriş:

Reňkli diwarlarda we polda gara we ak agregatlar bilen sary reňk.

Ösüşden, dizaýndan, önümçilikden, saklamakdan, önümçilikden, logistikadan, satuwdan başlap tehniki hyzmatyna çenli her etapda hünär ussatlygy biziň hyzmat şygarymyzdyr.Zehinli we ökde hünärli toparymyz gymmatly müşderilerimiz üçin elinden gelenini eder.Işgärlerimiziň hemmesine bilimiň we öndürijiligiň standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin üznüksiz okuw berilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Özüne çekiji agregatlardan gowy peýdalanmak, meselem, merjen, mermer, aýna ýa-da metal monjuk, ýalpyldawuk giňişlik döreder.Üç gezek barlamak ulgamy: 1. çig mal saýlamak 2. tutuş prosese gözegçilik etmek 3. kompýuteriň kompýuterini barlamak.

Döwrebap senagat önümi hökmünde Terrazzo Tiles häzirki zaman wekilçilik arhitekturasynda möhüm rol oýnady.Ak, oyster çal, grafit, orta çal reňkden çal çalmak üçin, irki Hytaý respublikasynyň medeniýetine göz aýlamak we häzirki zaman Hytaý binagärlik medeniýetiniň ideologiki tendensiýasyna gaýdyp gelmek üçin terrazzonyň gödek ýüzüni janlandyrýar.

Yellow terrazzo slab for bathroom floor tiles terrazzo square white tables popular kitchen countertop terrazzo (1)
Yellow terrazzo slab for bathroom floor tiles terrazzo square white tables popular kitchen countertop terrazzo (2)
Yellow terrazzo slab for bathroom floor tiles terrazzo square white tables popular kitchen countertop terrazzo (3)
Önümiň ady Cemment Terrazzo pol plitalary
Material Daş agregatlary bilen sement
Reňk Ak, gara, gyzyl, çal, sary, we ş.m.
Standart Ölçeg 40X40CM, 80X80CM, 60X60CM, 100X100CM we ş.m.
Surface Finish Jaýlanan
Taýýar önümler Plitalar, plitkalar, kesilen ululyk, hasaplaýyş nokatlary, penjire önümleri, ädimler we göteriji, amatly ýerler.
Üstünlik  A-öndüriji
B-baý tejribe
C-hünärli iş topary
D-Tejribeli we berk QC topary
Terrazzo (1)
Terrazzo (2)
Marble Ashtray (3)
Marble Ashtray (4)
Marble Ashtray (5)
Marble Ashtray (6)
Marble Ashtray (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň